Regulamin sprzedaży internetowej Sklepu internetowego www.theavenue.pl 


1. Postanowienia ogólne
    a.    Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę The Avenue z siedzibą w Skórzewie przy ul. Jagodowej 2, 60-185 Numer NIP: 782-200-41-86 , prowadzącą sprzedaż markowej odzieży za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.theavenue.pl .
    b.    Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość,  pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.
    c.    Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
    d.    Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) przez Internet w sklepie www.theavenue.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad i postanowień.
    e.    Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.theavenue.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
    f.    Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadana wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie, przepisami prawa.

2. Dane Klienta
    a.    Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, a także podanie nr telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.
    b.    Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności
    a.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i rozliczenia transakcji).
    b.    Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz ich poprawek, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedającego.  W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@theavenue.pl
    c.    Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

4. Ceny
    a.    Wszystkie ceny podane na stronie www.theavenue.pl są podawane z złotych polskich ( PLN) i są cenami brutto.
    b.    Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

5. Zakupy
    a.    Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.theavenue.pl,
    b.    Dodanie produktu do koszyka, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
    c.    Umowę uważa się za zawartą, gdy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi za pomocą e-maila otrzymane zamówienie Klienta, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
    d.    Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sprzedającego lub poprzez płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary:
        1) przedpłata -  płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego a przed wysłaniem towaru do klienta. Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, przez system PayU lub za pośrednictwem serwisu PayPal a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia,
        2) za pobraniem - płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru kurierowi
    e.    Sprzedawca informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

7. Dostawa
    a.    Dostawa realizowana jest na obszarze Polski lub krajów Unii Europejskiej i następuje za pomocą firmy kurierskiej DPD.
    b.    Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 3 dni robocze od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy.
    c.    W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
    d.    W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego wzywania Klienta do odebrania przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedającego.

8.  Wymiana towaru
 - POBIERZ FORMULARZ -> KLIK

    a.    W przypadku, gdy zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, Sprzedający umożliwia wymianę zakupionego produktu. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony produkt na inny (ten sam produkt w innym rozmiarze lub inny model). Aby wymienić towar zakupiony w Unhuman należy złożyć nowe zamówienie w sklepie na odpowiedni produkt, a przy wyborze płatności zaznaczyć "WYMIANA" oraz formę płatności "PRZELEW NA KONTO". W uwagach do zamówienia należy wpisać numer ID zamówienia, którego dotyczy wymiana. W ten sposób odpowiedni produkt zostanie zarezerwowany. Następnym krokiem jest odesłanie na adres sklepu produktu na wymianę, wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany i 15złotymi na ponowną wysyłkę.
    b.    Kontakt ze Sprzedającym oraz odesłanie produktu, powinno nastąpić do 10 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego.
    c.    Koszty związane z wymianą produktu ponosi Kupujący.
    d.    Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu lub bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.
    e.    Zwracany produkt winien znajdować się w stanie, w jakim Klient oddałby go po obejrzeniu w sklepie. W przypadku butów zaleca się ich przymierzanie na miękkim podłożu (wykładzina, dywan itp.), ponieważ twarde powierzchnie mogą zarysować podeszwy.


9. Odstąpienie od umowy/zwrot towaru
    a.    Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    b.    W celu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest wysłać oświadczenie o swojej decyzji mailem na adres : sklep@theavenue.pl. Zwrot pieniędzy zostanie przekazany na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy.
    c.    Produkt podlegający zwrotowi, powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu oraz w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

10. Reklamacje
    a.    Klient ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez jego wymianę. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
    b.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu.

11. Prawo autorskie.
    a.    Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.theavenue.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli wzorów przemysłowych tychże wyrobów.
    b.    Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedający tj theavenue.pl. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

13. Postanowienia końcowe
    a.    Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sprzedającego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Zdjęcia produktów umieszczone są na stronie sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. 
    b.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
    c.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca - konsument.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel